04 Dec
04Dec

På oppdrag fra Kulturdepartementet, jobber Nasjonalbiblioteket (NB) med en storstilt digitalisering av audiovisuelt kulturhistorisk materiale for arkiv, museer, bibliotek og private samlinger i Norge.

Samarbeidet med MiA - Museene i Akershus er et pilotprosjekt for å utvikle en modell og metode, som kan benyttes til fremtidig digitalisering av andre museers samlinger. Vi vil også undersøke hvordan data sendes tilbake til museene og hvordan vi kan effektivisere denne utvekslingen. Les mer på MiAs websider: 

Oss på MiA - Museene i Akershus forteller om digitalisering av fotosamlingen i samarbeid med Nasjonalbiblioteket: https://mia.no/museumstjenesten/digitalisering-nb/om

https://youtu.be/vHgNVwbVLPU 


Mitt inlegg på webinaret til Kulturrådet 04.11.2020:

https://youtu.be/Rr4RiK9iRII 


Comments
* The email will not be published on the website.